گروه صنعتي تراکتورسازي ايران
اهداف استراتژيک

شعار سازماني

نگين صنعت سنگين کشور

آرمان

پيشگام در توليد ماشين آلات کشاورزي با قابليت رقابت در سطح جهاني

ماموريت

توليد انواع تراکتور و ماشين الات کشاورزي با بهره گيري از تکنولوژي روز و خلاقيت و ابتکار نيروي انساني

توسعه مکانيزاسيون کشاورزي کشور و نيل به سوداوري توانمند براي بازارهاي داخلي و خارجي در جهت مناسب

منشور اخلاقي شرکت

تضمين بقاي سازمان با کسب رضايت مشتري

تلاش در جهت رعايت اصل امانت داري، صداقت، انصاف و شفافيت در برخورد با ذينفعان

تلاش در جهت تامين رضايت نيروي انساني و ترويج کرامت و منزلت انساني با رعايت عدالت و شايسته سالاري و حمايت از افکار نو

تلاش در جهت انجام رسالت و مسئوليت هاي ملي و اجتماعي و پويايي در تعاملات محيطي

اعتقاد راسخ به بهبود مستمر با توسعه فرهنگ مشارکت و ايجاد سازمان دانايي محور

دوستدار محيط زيست و رعايت قوانين و مقررات

ايجاد توازن بين نيازها و انتظارات ذينفعان

حفظ منافع سهامداران


صفحه اصلي | تماس با ما | ايميل