گروه صنعتي تراکتورسازي ايران
نمايندگي ها
 
  استان مورد نظر خود را انتخاب نمائيد :

شهركد نمايندگيعنوان نمايندگيتلفنآدرس
اهر ۳۰۵۰۱۰۲ شركت زرين خاك ۴۴۳۳۰۸۸۸ اهر- كيلومتر۲جاده مشكين شهرجنب پمپ بنزين شركت زرين خاك كد پستي ۵۴۵۱۸۱۹۱۱۱
مراغه ۳۰۵۰۲۰۳ يوسف حسين پور ۳۷۲۷۱۱۲۶ مراغه اول جاده هشترود جنب دانشكده پرستاري كد پستي ۵۵۱۴۹۷۳۵۵۷
مرند ۳۰۵۰۳۰۲ عبداله فاطمي ۴۲۲۳۲۱۵۳ مرند بعداز سه راه يامچي جنب پمپ بنزين مهديلوئي كد پستي ۵۴۱۵۶۴۵۹۱۵
هشترود ۳۰۵۰۴۰۳ علي اشرف محسني ۵۲۶۲۲۳۴۶ هشترود خ شهيد بهشتي جنوبي روبروي دادگستري كد پستي ۵۵۷۱۶۵۵۸۹۶
ميانه ۳۰۵۰۵۰۱ اميدبخش اسماعيل ۵۲۲۲۹۷۹۹ ميانه - جاده ترانزيت جنب هتل خيام تعميرگاه تراكتوراميد بخش كد پستي ۵۳۱۴۸۶۴۳۵۵
تبريز ۳۰۵۰۸۰۴ شركت تبريزسهند ۳۴۲۴۷۹۸۹ تبريز-۷۰۰متر بالاترازايستگاه تراكتورسازي جنب نمايشگاه كاوه ۵۱۹۷۸۱۵۱۴۳
كليبر ۳۰۵۰۹۰۱ ارس گستر ۴۴۴۴۰۰۶۳ كليبر جاده اهر بعداز دانشگاه ازاد كد پستي ۵۴۶۸۱۳۶۱۶۱
هريس ۳۰۵۱۰۰۱ حبيبزاده بيلورد ۴۳۴۳۴۴۴۰ هريس - خيابان شهيدرجبي - جاده مشكين نرسيده به اداره راه كد پستي ۵۳۹۱۹۳۷۴۵۱
سراب ۳۰۵۱۱۰۱ مظفر باغبان ۴۳۲۲۵۱۶۲ سراب - جنب ميدان آزادي كد پستي ۵۴۷۱۶۴۵۶۶۱
بستان اباد ۳۰۵۱۲۰۲ حسين عقيقي ۴۳۳۳۲۱۶۶ بستان اباد جاده ترانزيت روبروي معاينه فني شفائي جنب مهران بار كد پستي ۵۴۹۱۸۱۱۱۱۱
ملكان ۳۰۵۱۳۰۲ چاپار دهي ۳۷۸۴۲۸۵۴ ملكان كمربندي جنب زير گذر قوريجان كد پستي ۵۵۶۱۸۱۹۷۳۱
بناب ۳۰۵۱۵۰۱ خالقويردي كلي ز ۳۷۷۹۹۲۲۸ بناب كيلومتر يك جاده ملكان جنب صداوسيما كد پستي ۵۵۵۸۱۵۶۵۸۱
چاراويماق ۳۰۵۲۳۰۱ غلامعلي صفري ۵۲۷۲۳۵۳۵ چاراويماق - شهرقره اغاج جاده قره اغاج مراغه پائين ترازپمپ بنزين كد پستي ۵۵۸۱۶۳۵۷۴۸
خواجه ۳۰۵۲۸۰۲ قادر رسولي ۴۳۴۵۲۱۴۵ خواجه نرسيده به سه راهي ورزقان كد پستي ۵۳۹۹۱۱۸۹۵۶
تبريز ۴۰۵۰۸۰۲ فروش مستقيم ۴۲۴۵۹۱۰ تبريز شركت تراكتورسازي ايران