گروه صنعتي تراکتورسازي ايران
امروز
جمعه ۹ اسفند ۱۳۹۸  
  • انتخاب تراکتورسازي به عنوان واحد صنعتي سبز کشور
  • افتتاح چند طرح مهم توسعه در تراکتورسازي تبريز به مناسبت دهه فجر
  • نصب سرديس سردار سليماني براي اوّلين بار در سطح کشور
  • رونق توليد در تراکتورسازي ايران
  • تغيير و تحولات موجود در تراکتورسازي ، مثال زدني است
  • کسب گواهينامه هاي جديد ISO از IMQ ايتاليا توسط تراکتورسازي ايران
  • مقام اوّل تراکتورسازي در مسابقات قرآني کارگران
  • تکريم از مديرعامل تراکتورسازي ايران در جشنواره سازمان تامين اجتماعي
  • برپايي نمايشگاه فرهنگي دهه فجردر موتورسازان
  • فرزندطلايي خانواده بزرگ تراکتورسازي