گروه صنعتي تراکتورسازي ايران
امروز
يكشنبه ۶ تير ۱۳۹۵  
  • كاركنان تراكتورسازي با آرمانهاي امام خميني ( ره ) تجديد ميثاق نمودند
  • واگذاری ۲۶ تراکتورخريداري شده به مددجویان تحت حمایت کمیته امداد هشترود
  • دعوت از همكاران براي ثبت نام كاروان زيارتـي مـرقد مطهـر امام خمينـي (ره)
  • آذربایجان به مهد سرمايه‌گذاری تبديل خواهد شد
  • برگزاري مراسم "انس با قرآن "در تراكتورسازي اروميه
  • بازديد مديران تأمين اجتماعي از تراكتورسازي تبريز
  • بزرگداشت مراسم روز كارگر در تراكتورسازي تبريز
  • دیدار وزیر کشاورزی و محیط زیست ایالت زاکسن آلمان از تراكتورسازي تبريز
  • تعويض تراکتورهاي فرسوده از سال آينده/ نگراني از نداي واردات تراکتور
  • راه‌اندازي خط توليد تراکتور سنگين و برنجي در تبريز