گروه صنعتي تراکتورسازي ايران
امروز
پنجشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۵  
  • ارسال دوّمين محموله انبوه تراكتور سنگين به كشت و صنعت مغان
  • تخصيص وام به كشاورزان براي خريد تراكتور سنگين
  • كاركنان تراكتورسازي با آرمانهاي امام خميني ( ره ) تجديد ميثاق نمودند
  • واگذاری ۲۶ تراکتورخريداري شده به مددجویان تحت حمایت کمیته امداد هشترود
  • دعوت از همكاران براي ثبت نام كاروان زيارتـي مـرقد مطهـر امام خمينـي (ره)
  • آذربایجان به مهد سرمايه‌گذاری تبديل خواهد شد
  • برگزاري مراسم "انس با قرآن "در تراكتورسازي اروميه
  • بازديد مديران تأمين اجتماعي از تراكتورسازي تبريز
  • بزرگداشت مراسم روز كارگر در تراكتورسازي تبريز
  • دیدار وزیر کشاورزی و محیط زیست ایالت زاکسن آلمان از تراكتورسازي تبريز