گروه صنعتي تراکتورسازي ايران
امروز
جمعه ۳۱ فروردين ۱۳۹۷  
  • سرپرست جديد باشگاه تراکتورسازي تبريز منصوب شد
  • بازديد هيئت آلماني از مجتمع تراکتورسازي تبريز
  • حضور پر رنگ تراکتورسازي ايران در نمايشگاه اُتومکانيکا استانبول
  • پيام نوروزي مديرعامل گروه صنعتي تراکتورسازي ايران
  • انتشار آگهي استخدام در سايت جعلي
  • تراکتورسازي ايران شرکت برتر سومين جشنواره حاميان حقوق مصرف کنندگان آذربايجان شرقي
  • هفدهمين همايش “روز ملي حمايت از حقوق مصرف کنندگان” واعطاي تنديس به تراکتورسازي ايران
  • اعطاي گواهي نبوغ مديريت به مديرعامل تراکتورسازي ايران
  • تجليل از مديرعامل گروه صنعتي تراکتورسازي ايران به عنوان مدير عامل شرکت برتر
  • ريخته گري تراکتورسازي بزرگترين واحد ريخته گري خاورميانه است/ سرنوشت قطعه سازي ايران در دستان صنعتگران آذربايجان