گروه صنعتي تراکتورسازي ايران
امروز
شنبه ۲۹ فروردين ۱۳۹۴  
  • قدرداني محيط زيست از تراكتورسازي ايران
  • نمره منفي آديت خط مونتاژ تراكتورسازي از 80 به 40 كاهش يافته است
  • تفاهمنامه همكاري تراكتورسازي ايران با دانشگاه تبريز
  • در مراسم رونمایی از نخستین تراکتور سنگین تولید ایران
  • رونمایی از نخستین تراکتور سنگین ایران در تبریز
  • به واسطه مجهز شدن به تكنولوژي روز دنيا
  • رييس جمهور تاتارستان در بازديد از تراكتورسازي ايران مطرح كرد
  • انتخاب دوباره مديرعامل تراكتور سازي ايران به عنوان "امين التجار" آذربايجان شرقي
  • اتاق بازرگاني بايد پناهگاه امن صادر كنندگان باشد
  • سفير ويتنام در بازديد از شركت تراكتورسازي مطرح كرد