گروه صنعتي تراکتورسازي ايران
امروز
يكشنبه ۸ آذر ۱۳۹۴  
  • استاندار آذربايجان شرقي ازمديرعامل تراكتورسازي ايران به عنوان صادر كننده نمونه تقديرنمود
  • بازديد مديران ، سردبيران و خبرنگاران معاونت خبر رسانه ملّي از تراكتورسازي تبريز
  • كسب مقام سوم مسابقات قرآني توسط شركت مهندسي توليد و تأمين قطعات
  • بازديد مدير عامل كشت و صنعت و دامپروري مغان از گروه صنعتي تراكتورسازي ايران
  • پيشرفت هاي موجود در تراكتورسازي تبريز بي نظير است
  • بازديد هيئت علمي و پژوهشي سازمان بسيج مستضعفين از تراكتورسازي تبريز
  • تراكتورسازي ايران براي دانش آموزان و دانشجويان ممتاز جشن گرفت
  • قدرداني خانه كارگر تشكيلات آذربايجان شرقي از مدير عامل تراكتورسازي
  • تراکتور زمين مددجويان کميته امداد را شخم مي زند
  • نائب رييس اتاق بازرگاني تبريز در جمع مديران استاني و کارآفرينان مطرح ساخت