گروه صنعتي تراکتورسازي ايران
امروز
شنبه ۹ اسفند ۱۳۹۳  
  • بازديد مديركل دارايي آذربايجان غربي از تراكتورسازي اروميه
  • توليد انبوه محصولي جديد در گروه صنعتي تراکتورسازي ايران
  • تراكتورسازي ايران در جمع غولهاي اقتصادي كشور
  • توليد قطعه 300 گرمي تا 300 كيلويي در ريخته گري تراكتورسازي ايران
  • کسب مقام اول قرائت قرآن كريم كارخانجات آذربايجان شرقي توسط تراکتورسازي ايران
  • امام جمعه اهر در جمع بسيجيان گروه صنعتي تراكتورسازي ايران اظهار كرد: اهانت به پيامبر به خاطر عجز و ناتواني دشمن است
  • مديركل پدافند غير عامل استانداري آذربايجان شرقي مطرح كرد اگر در گذشته به آمايش سرزمين توجه داشتيم تبريز اينقدر آلوده نبود
  • وزير صنعت، معدن و تجارت در گروه تراكتورسازي اعلام كرد اميدواريم بزودي موتورهاي ديزلي تراكتورسازي صادر شود
  • وزير صنعت، معدن و تجارت روبان توليد موتور ديزلي در تراكتورسازي را قيچي مي كند
  • امام جمعه زنجان در جمع مديران تراكتورسازي مطرح كرد با مديريت جهادي ناممكن ها را ممكن ساختيم