گروه صنعتي تراکتورسازي ايران
امروز
سه‌شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۴  
  • رئيس مكانيزاسيون وزارت كشاورزي از تراكتورسازي ايران تقديرنمود
  • توسط بسيج گروه صنعتي تراكتورسازي ايران صورت مي پذيرد
  • انتخاب شرکت تراکتورسازی کردستان به عنوان واحد نمونه
  • تقدير از كارگران گروه صنعتي تراكتورسازي ايران
  • توليد بيش از 25 هزار دستگاه انواع موتور در موتورسازان تراكتورسازي
  • مديرعامل تراكتورسازي ايران نائب رييس اول پارلمان بخش خصوصي تبريز شد
  • نخستين نشست بسيج كارگري خواهران تبريز با حضور بانوان تراكتورسازي برگزار شد
  • توسط گروه صنعتي تراكتورسازي ايران صورت گرفت
  • قدرداني محيط زيست از تراكتورسازي ايران
  • نمره منفي آديت خط مونتاژ تراكتورسازي از 80 به 40 كاهش يافته است